top of page

2019

6 April Sveriges största klädbytardag och SWOP SHOPs lansering av en klädbytarbutik online.

April 2019, lansering av Smarta Kartan

April 2019, Fashion revolution.

5 Maj Sustainable Sunday.

Maj 2019 Skåne innovation.

Augusti 2019 Malmöfestivalen.

November 2019 Summit Malmö

19 Nov 2018 White Monday

SWOP SHOPs offer!

10% discount when shopping

10% discount when swopping

25% discount when dropping

bottom of page